శుభాకాంక్షలు

శుభాకాంక్షలు

 

*శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు*

సర్వేజనా సుఖినో భవంతు శుభమస్తు 

 

– ప్రసన్న కుమార్

Related Posts