శ్వాస – పంచప్రాణాలు

శ్వాస – పంచప్రాణాలు

శ్వాస రూపంలో మనం తీసుకున్న వాయువు నాసికా రంధ్రాల గుండా ప్రవేశించగానే ఐదు భాగాలుగా విడిపోయి….
1. ప్రాణము
2. అపానము
3. వ్యానము
4. ఉదానము
5. సమానము
అను ఐదు ప్రాణములుగా మారిపోతుంది.

1. ప్రాణము :-
అనంతాకాశంలో నుంచి ఎవరి శక్తి మేరకు వారు లోనికి తీసుకొనె వాయువు.

2. అపాన వాయువు :-
బయటికి వస్తున్న వాయువును అపాన వాయువు అని అంటారు. ఈ వాయువు సహాయంతోనే మల మూత్ర విసర్జనలే కాక శరీరంలోని సమస్య మాలిన్యాలను బయటకు నెట్టబడుతాయి.

3. వ్యాన వాయువు :-
మన శరీరానికి మానవాకృతి నివ్వడానికి సహకరించే వాయువు. ఈ వాయువు యొక్క దోషం వల్ల అంగవైకల్యం, మానసిక ఎదుగుదల లోపం, శారీరక ఎదుగుదల లోపం (మరుగుజ్జుతనం) ప్రాప్తించును.

4. ఉదాన వాయువు :-
దీని సహాయంతో మనం మాట్లాడగలుగుతున్నాము. దీని లోపం వల్ల నత్తి, నంగి, ముద్ద మాటలు, బొంగురు గొంతు సమస్యలు కలుగును.

5. సమాన వాయువు :-
దీని సహాయంతోనే మనం తీసుకున్న ఆహారం శక్తిగా మారి ఏ ఏ భాగానికి ఎంతెంత శక్తి పంపిణీ చేయాలో అంతంత పంపి సమతుల్యాన్ని కలుగజేస్తుంది. దీని లోపం వల్ల శరీరం తూలి పడటం సంభవించును.

శ్వాస – చక్రాలు :-

ఈ శ్వాస ప్రతిరోజు ఉదయము సరిగ్గా 6 గంటలకు మొదలై
మూలాధార చక్రము నందు – 600 సార్లు
సవాధిష్ఠాన చక్రము నందు – 6000 సార్లు
మణిపూరక చక్రము నందు – 6000సార్లు
అనాహత చక్రము నందు – 6000 సార్లు
వశుద్ధి చక్రము నందు – 1000 సార్లు
ఆజ్ఞా చక్రము నందు – 1000 సార్లు
సహస్రారము నందు – 1000 సార్లు
అనగా, రోజుకు 21600 సార్లు పయనిస్తోంది.

శ్వాస – అంగుళాలు :-

సాధారణంగా శ్వాసను సాధకుడు 12 అంగుళాలు వదులుతాడు. శ్వాసను ఎవరైతే లోతుగా – నిదానంగా – దీర్ఘంగా తీసుకొని దానిపై దృష్టి ఉంచి విడవటం చేస్తుంటే శ్వాస యొక్క అంగుళాలు తగ్గును.
శవాసను 11 అంగుళాలకు కుదిస్తే – ప్రాణం స్థిరమవుతుంది.
శవాసను 10 అంగుళాలకు కుదిస్తే – మహాకవి అవుతాడు.
శవాసను 9 అంగుళాలకు కుదిస్తే – బ్రహ్మానందం కలుగుతుంది.
శవాసను 8 అంగుళాలకు కుదిస్తే – దూరదృష్టి కలుగును.
శవాసను 6 అంగుళాలకు కుదిస్తే – ఆకాశగమనం చేయగలుగుతాడు.
శవాసను 4 అంగుళాలకు కుదిస్తే – సర్వ సిద్ధులు ప్రాప్తిస్తాయి.
శవాసను 2 అంగుళాలకు కుదిస్తే – కావలసిన రూపం ధరించిగలుగుతాడు.
శవాసను 1 అంగుళానికి కుదిస్తే – అదృశ్యం అవ్వగలరు.

మరింత సాధన చేయగా శ్వాస అవసరమే ఉండదు వారికి.

అలాంటి వారు అమరులు అవుతారు.

శ్వాస – సృష్టి వయస్సు :-

మనము రోజుకు తీసుకునే శ్వాసలను (21600) రెట్టింపు చేసి ఒక సున్నను చేర్చిన
కలియుగం – 4,32,000 సంవత్సరాలు.
రట్టింపు చేసిన ద్వాపర యుగం – 8,64,000 సంవత్సరాలు.
మూడు రెట్లు చేసిన త్రేతా యుగము- 12,96,000 సంవత్సరాలు.
నలుగు రెట్లు చేసిన కృత యుగము – 17,28,000 సంవత్సరాలు.
పది రెట్లు చేసిన చతుర్ యుగము ( కలి +ద్వాపర +త్రేతా + కృతయుగములు) – 43,20,000 సంవత్సరాలు.

శ్వాస – సాధన :-

సుఖంగా ఉండే పద్ధతిలో కూర్చొని, మృదువుగా కళ్లుమూసుకుని, మన నాశికా రంధ్రాల ద్వారా లోపలికి ప్రవేశించిన శ్వాస తిరిగి అదే నాశికా రంధ్రాల ద్వారా బయటకు వెళ్లడాన్ని గమనిస్తుండాలి. ఇలా చేయగా, చేయగా మనస్సు యొక్క పరుగు క్రమేపీ తగ్గి క్రమక్రమంగా ఆగిపోతుంది. అప్పుడు బ్రహ్మరంధ్రం ద్వారా అనంతమైన విశ్వమయప్రాణశక్తి లభ్యమౌతుంది.
మరి ఇంతటి శక్తివంతమైన శ్వాసకు సంబంధించిన సాధన చేసుకునేందుకు మనము ఏ హిమాలయాలకు, ఏ అరణ్యాలకు వెళ్ళి పోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ ఉన్న వాళ్ళు అక్కడే ఉంటూ, ఎలా ఉన్న వాళ్ళు అలాగే ఉంటూ, మనం చేసే పనులు ఏవి మానుకోకుండానే, ఖాళీగా ఉన్న సమయంలో ఈ అద్భుత సాధన సులువుగా చేసుకోవచ్చు.

దీనిని చిన్న పిల్లల (5 సం”ల) నుండి ముసలి వారి దాకా ఎవరైనా చేయవచ్చును. 84 లక్షల జన్మల తరువాత లభ్యమైన ఈ మానవ జీవితమును వృధా చేయకుండా, వివేకవంతులుగా దీనిని సద్వినియోగ పరచుకోగలరు.

Related Posts