స్నేహం

ఏవో ఊసులాడి
ఎన్నో పంచుకొని
ఏదో హాయినిచ్చే
స్నేహాన్ని తెలుపగలమా

అప్రయత్నంగా.
అనుకోని దారిన కలిసి
నిస్వార్థంగా.
ఆపదలో సాయం చేసే
స్నేహాన్ని తెలుపగలమా

అపార్థ భావనలకు
ఈర్ష, ద్వేషాలకు
చోటివ్వని దారిలోని
స్నేహాన్ని తెలుపగలమా

సంతోషం.
భరువనిపించే భాదలో
అడగకుండానే
జత కట్టే అడుగుల్లోని
స్నేహాన్ని తెలుపగలమా

ధనిక, పేద
కులము, మతము
భాషా, వేషాలనే
గతుకుల్లేని వంతెన స్నేహం.

– హనుమంత

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress