స్నేహం ఒక్కటే!

స్నేహం ఒక్కటే!

స్నేహం ఒక్కటే!

భాష లేనిది…
బంధం ఉన్నది.
సృష్టిలో… అతి మధురమైనది.
జీవితంలో…
మనిషి మరువలేనిది
స్నేహం ఒక్కటే!

– భరద్వాజ్

డిటెక్టివ్ ఎపిసోడ్ 3 Previous post డిటెక్టివ్ ఎపిసోడ్ 3
నీరాజనం Next post నీరాజనం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *