శ్రీ గురుభ్యోనమః

శ్రీ గురుభ్యోనమః

గురుభ్యో నమః ..
గురుభ్యో నమః ..

 

గమనిక:- అక్షరలిపి పోటీలకు పంపేవారు ఎన్ని కథలు అయినా పంపవచ్చు. ప్రతి కథనూ ప్రచురిస్తాము. పోటీల్లో గెలిచిన వాటిని ప్రకటించి, మిగిలిన వాటిని సాధారణ కథలుగా ప్రచురించడం జరుగుతుంది. రచనలు తిరిగి కోరేవారు మెయిల్ లో స్పష్టంగా పేర్కొనాలి. వచ్చిన రచనలు తిరిగి మీకు పంపడం కుదరదు. వాటిని మామూలు కథలుగా అక్షరలిపిలో ప్రచురిస్తాం. షరతులు వర్తిస్తాయి. 

Related Posts

1 Comment

  1. చక్కటి శీర్షిక.
    ఉపాధ్యాయులందరికీ ఉపాధ్యాయదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు
    🙏

Comments are closed.