“శుభ‌కృత్ నామ సంవ‌త్సర”ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

షడ్రుచుల ఉగాది పచ్చడి,
మీ జీవితంలో…
సరికొత్త ఆనందాలు,
రుచులు తేవాలని ఆశిస్తూ ,
మీకూ, మీ కుటుంబ సభ్యులకు…
“శుభ‌కృత్ నామ సంవ‌త్సర”ఉగాది శుభాకాంక్షలు.

– రాంబంటు

Related Posts