ఈరోజు అంశం:- పొగడ్త

ఈరోజు అంశం:- పొగడ్త పొగడ్త ఈ పదం చాలా మంది ఇష్టపడతారు. పొగడటం అనేది ఒక కళ, దాన్ని వంట బట్టించుకున్న వాళ్ళు ఎదుటి వారిని పొగుడుతూ తమ పనులు చేయించుకుంటారు. పొగడ్త అనేది చిన్న పిల్లాడి నుండి మొదలు అవుతుంది....

ఈరోజు అంశం:- ఒంటరి బతుకు

ఈరోజు అంశం:- ఒంటరి బతుకు పది మందిలో బతికినా కూడా చాలా మంది ఒంటరి తనంగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. అలా ఫీల్ అవడం లో వాళ్ళు కోల్పోతున్న దాన్ని గుర్తించలేరు. అలాగే వాళ్ళు ఏం కావాలని అనుకుంటున్నారో కూడా వాళ్లకు...

ఈరోజు అంశం:- పేద కుటుంబం

ఈరోజు అంశం:- పేద కుటుంబం పేద కుటుంబం అనగానే కటిక దరిద్రంతో ఉన్న వాళ్ళు గుర్తుకు వస్తారు చాలా మందికి. కానీ కటిక దరిద్రంతో ఉన్నా కలిసి మెలిసి ఉంటూ, కలతలు లేకుండా, ఉన్న రోజు తింటూ, లేని రోజు పస్తులు...

ఈరోజు అంశం:- అమ్మ చేతి ముద్ద

ఈరోజు అంశం:- అమ్మ చేతి ముద్ద చిన్నప్పుడు అమ్మ చేతి ముద్దను తినేవాళ్ళం. ఆ తర్వాత కూడా బడికో కాలేజీకి ఆలస్యంగా వెళ్తున్నప్పుడు అమ్మ మన హడావుడి చూసి అన్నం కలిపి ముద్దలుగా తినిపించేది. అమ్మ ఏం చేసినా ఎంతో బాగుండేది....

సంఘర్షణ పార్ట్ 1

సంఘర్షణ పార్ట్ 1 మనసుకు నచ్చిన పని చేయడం వల్ల మనం చాలా సంతోషంగా ఉండొచ్చు, అయితే కొన్ని కారణాల వలన మనం మన మనసుకు నచ్చిన పనులు కాకుండా, నచ్చని పనులు ఎన్నో చేస్తుంటాం, అలాంటి ఒక పని వల్ల...