ఆత్మాభిమానం

ఆత్మాభిమానం *మన దగ్గర ఉన్న వాటితో సరిపెట్టుకుంటే ప్రతి చోటూ స్వర్గమే.* *లేనిదాని కోసం ఆరాటపడుతూ వేసే ప్రతి అడుగూ నరకమే.* *ఒక్కోసారి మన నిజాయితీ, ధైర్యం, తెలివితేటలు ఇవేవీ మనల్ని గెలిపించలేన్నప్పుడు... ఓర్పు, సహనం మాత్రమే మనల్ని గెలిపించగలవు.* *మనం...