జ్వాల

జ్వాల ప్రస్తుతం ప్రపంచాన్ని కరోనా వైరస్ వణికిస్తోంది. ఈ కంటికి కనబడని వైరస్ కొన్ని వేల ప్రాణాలను కనుమరుగయ్యే లాగా చేసింది. ముఖానికి ముసుగు, చేతికి కడుగు, బంధాలకు తెంపు లాంటి నీతి సూత్రాలను వెలుగులోకి తెచ్చింది. అసలు కంటికి కనబడని...