మా ఇంటి బతుకమ్మ

మా ఇంటి బతుకమ్మ బతుకమ్మ పండుగ అంటే పువ్వుల పండుగ , పువ్వులన్నీ తీసుకొచ్చి అందంగా ముస్తాబు చేసి ఆడపిల్లలకు ఎలా అలంకరణ చేస్తారో అంతటి ముస్తాబు చేసి, ఆడపడుచు లాగా భావించి పూలను పూజించుకుంటూ వాటి చుట్టూ చేరి సంతోషంగా...

బతుకమ్మ సంబరాలు

బతుకమ్మ గొప్పతనాన్ని, పండగ విశిష్టతను తెలుపుతూ కథలు, కవితలకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది మీ అక్షరలిపి. కవితలు, కథలు మాకు పంపాల్సిన ఆఖరు తేది 12-10-2021. పంపిన ప్రతి రచనకు ప్రశంసా పత్రాలు అందజేయబడతాయి. ఒక్కరు ఎన్ని రచనలు అయినా పంపవచ్చు, అలాగే...