ధరణీవారసుడను

ధరణీవారసుడను నెత్తిన కత్తిలా నిలిచిన కాలం కుదురునివ్వనివేళ కలంతో సమాధానం చెబుదామనుకుంటాను బాధలు బాధ్యతలు సంతోషాలు మీనమేషాలు కొలువై కూచొని అక్షర కొలిమిలో కాల్చి కవితను చేయమంటాయి నన్ను ఓదార్చుదామని ఆశలు ఆకాంక్షలు రాశులుగా పోగుబడి ఏలుకోమంటాయి ఏలికవు కమ్మంటాయి ఉపరితల...

మౌనం

మౌనం ఉన్నవారికి ఆకాశ హర్మ్యాలు లేనివారికి అవి తెలియని మర్మాలు కలలను పేర్చటమే తెలిసిన వారికి మిగలదు ఏమీ చివరకు మారని బతుకులకు అర్థాలేముంటాయి కాళ్ళను పొట్టలోకి లాక్కుని కలలను ఆరాధించటం తప్ప ఆ దేవుడూ అదే రాశాడేమో! కాలం అంచున...

కుదురుకునే కల

కుదురుకునే కల కలలు,నక్షత్రాలు చేతికందితే కోసుకోవాలనుంటుంది తోసుకొచ్చే కాలాన్ని నిలవరించాలనుంటుంది సాధ్యం కాని విషయాలను సాధించాలనుకోవటం తప్పుకాదు ఆ తపన లేకపోవటం తప్పు వేడి వేడి కాఫీని చప్పరించినట్టు మనసును చప్పరిద్దాం మహిమలు కురవకపోయినా కుదురుకునే ఆలోచనలు పిల్లగాలిలా వీస్తుంటే పిల్లాడైపోవచ్చు...

అది చాలు

అది చాలు కాంతి వెంటే ఉంటుంది కంట పడదంతే కాలం కదిలిపోతూనే ఉంటుంది గమనించే తీరికుండదంతే మాట జారుతూనే ఉంటాం ఏం కాదన్న నిర్లక్ష్యం అంతే "ఎగో" గుచ్చుతూనే ఉంటుంది కానీ "ఎగొనీ"యే గుర్తుంటుంది అంతే ఫ్రెండ్ ను పలకరించాలనే అనుకుంటాము...

సాయిచరితము-199

సాయిచరితము-199 పల్లవి చెడునుంచి కాపాడి మంచి మార్గము చూపి మనవెంట ఉండే సాయినాధుడొకడేగా చరణం గురువంటే జ్ఞానమని వెలుగు చూపుతాడనుచు బోధించిన సాయికి వేలవేల వందనములు చరణం ఎవరినించి ఆశించడు ఎవరినీ శాసించడు నిత్య ధ్యానమొకటే తనమార్గము అంటాడు చరణం శాంతినే...

పదండి..

పదండి.. అదేమిటో తెలతెలవారుతుంటే జ్ఞాపకాలు అలుక్కుపోతుంటాయి కాగితమ్మీద పిచ్చిగీతల్లా ఉదయం ఓ 'లుక్కే'సిందంటే చాలు అద్దం మీద మరకను తుడిచేసినట్టు మనసో తెల్లకాగితమైపోయేది ఉదయపు వెలుగు స్నానంతో కాచిన వెన్నలాంటి కొత్త ఆలోచనలు వికసిస్తుంటాయి అవి కవితగా మారొచ్చు కథావతారమెత్తొచ్చు ఈ...

వేచిచూడాలంతే

వేచిచూడాలంతే కలలు తెగటం లేదు కలం సాగటం లేదు కాలం ఆగటం లేదు మనసు మాట వినదు భావం హృదికందదు ఆలోచనల ఆకలి పెరుగుతుంటుంది బతుకుపాటకు లయకుదరదు బతికే క్షణాలకు చోటు దొరకదు పెరిగే వయసు పరుగాపదు పట్టాలెక్కిన జీవితం పట్టుతప్పుతుంది...

వర్తమానపు చూపు

వర్తమానపు చూపు ఠీవిగా నిల్చున్న ఆ జ్ఞానదీపం అజ్ఞానతిమిరంతో సమరం చేస్తూ ధిక్కార స్వరమై దారి చూపుతుంది సాధికారత వరమై శ్వాసనిస్తుంది అధికారాపు నిషాకు ఆనకట్ట వేస్తుంది కలలను కాలంతో ముడేసే చుక్కాని అవుతుంది అవసరమైతే నిలదీసే వజ్రసంకల్పమూ కాగలదు అది...

మిత్రధర్మం

మిత్రధర్మం చీకటినుంచి వెలుగుచూడటం అందమైన దృశ్యం అనుకునే మనిషి చీకటినుంచి వెలుగులోకి ప్రయాణమంటే సందేహాల వనమవుతాడు ఎత్తునుంచి లోయల్ని చూడటమంటే ఉత్సాహపడే మనిషి నీలోని లోతుల్ని చూడటాన్ని నిరాకరిస్తావు ఉపరితల స్పర్శతోనే పునీతుడనయ్యాననుకుంటావు మనిషీ నీకు ఎత్తుపల్లాల ప్రయాణం ఆనందం జీవితపు...

సమాధానమవగలవా

సమాధానమవగలవా జగతికి దీపమై తను వెలుగుతుంటాడు ఇంటికి దీపమై నువ్వున్నావా వెన్నెల దీపమై చందరయ్య ఉంటాడు సరే ఇంటికి ఆహ్లదమై నువ్వున్నావా వీచే గాలి పరిమళమై తాకుతుందంటావు పరిమళమై కుటుంబాన్ని హత్తుకున్నావా జీవజాలానికి నీరే ఆధారమంటావు నీ ఇంటికి నువ్వాధారమై ఉన్నావా...

తిరుమల గీతావళి

తిరుమల గీతావళి పల్లవి ఆపదలను తీర్చేటి ఆనందనిలయా ఎంతని నిను వేడినా కానరావయ్య కానుకలు తేలేము వడ్డికాసులవాడా నీ నామమొకటే మా సంపదయ్యా చరణం నీ నీడలోనే పెరిగాము మేము నీ నవ్వులోనే తడిశాము మేము సప్తగిరులపైన కొలువున్న స్వామి నీ...

సాయిచరితము-198

సాయిచరితము-198 పల్లవి సంసారనౌకను కాపాడవయ్యా ఆపదల అలలను ఆపేయవయ్యా నీ సేవలోనే తరియించుతాము తరలిరావయ్యా సాయిమహారాజా చరణం అండగా నీవుంటే ఎదురేది మాకు సాయి నామమొకటే కాపాడు మమ్ము మా కలలను తీర్చేటి సద్గురువే నీవు మా సంపద నీవు నీ...

తీరం

తీరం జ్ఞాపకాల తీరాలన్నీ తరలి వస్తాయి తలపుల తోటలో నువ్వుంటే కలల తోటలన్నీ వికసిస్తాయి కళల సమాహారమై కదిలావంటే వెతల కోతలన్నీ నిష్క్రమిస్తాయి సంకల్పమై నువు ఉద్యమిస్తే నేర్చుకున్న పాఠాలన్నీ నీడనిస్తాయి అనురాగ గోపురమై నువ్వుంటే పడిలేచే కెరటం నవ్వు నురగై...

ఒకటే

ఒకటే ఒక ఉదయం ఒక ధైర్యం! ఒక సాయం సంధ్య ఒక జ్ఞాపకం! ఒక నడిరేయి ఒక అనుభవాల పుప్పొడి! ఒక జీవితం ఒక కోరికల సమాహారం! ఒక కుటుంబం ఒక అనురాగ సంగమం! ఒక వ్యక్తి ఒక ఆలోచనల పుట్ట!...

మునిమాపువేళ

మునిమాపువేళ కోరికలు ఆకాశంలా విచ్చుకొన్నవేళ తొలిమబ్బు చినుకులా మనసు పరవశిస్తుంటుంది నవ్వుకుంటూ కాలం తాళం వేస్తుంటుంది వెంటేవచ్చే నీడ నిట్టూర్పు గుర్తుందా జ్ఞాపకాలన్నీ తోసుకుస్తుంటే కోరికలన్నీ కరిగిపోతుంటాయి ఈసారి మనసు స్వచ్ఛంగా నవ్వుతుంది సమయం మహాగొప్పది మునిమాపువేళలో నువ్వేమిటో చూపుతుంది -...

దిగులు మేఘాలు

దిగులు మేఘాలు మరోరోజు కి అర్ఘ్యమిచ్చి జీవితం లో పడ్డాను కోపతాపాలు నీటిలో కలిపేసి కన్నీటి జాడలను దాచేసి నవ్వు మేడలను అలంకరించి కలల దీపాలను వెలిగించి మనసును శ్రుతిచేశాను కాల శుశ్రూష చేసి కదిలాను మనుషుల సందడితో హృదయ కుహరాలను...