తెలుగోడి సత్తా

తెలుగోడి సత్తా దేశభాషలందు తెలుగు లెస్స మహనీయులందరూ మన తెలుగు బిడ్డలే వజ్రం లాంటి మేధావులు ఉన్నారు తరగని చెరగని చరితలు పొందారు కోహినూర్ వజ్రం మన తెలుగువారి సత్తా శ్రీకృష్ణదేవరాయలు తెలుగోడి సత్తా దృష్టి పోతన నన్నయ తిక్కన శ్రీనాధులు...

మహారాజు

 మహారాజు   ఒక నాన్నగా ఒక అన్నగా ఒక భర్తగా ఇలా ఎన్నో పాత్రలు పోషిస్తారు మగవారు తన కుటుబసభ్యుల కోసం నిరంతరం శ్రమించి వారి జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకుంటారు. సమాజంలో ఎన్ని అవమానాలు ఎదురైనా మౌనంగా భరిస్తారు. తను నిర్మించుకున్న...

నేను పేదవాడిని

నేను పేదవాడిని అరిగిన చెప్పు చేదిరిన బొచ్చు మాసిన గడ్డం మురికి దేహం ఎండిన డొక్క  చినిగిన గుడ్డ వాడిన మొఖం ఆకలి స్వరము పస్థుల భారం కన్నీటి శోకం గతుకుల అతుకుల మెతుకుల బతుకుల బాటసారిని ఆ..నేను  పేదవాడిని....! -దినుడిని...