మనల్ని చంపడమే వీళ్ళ లక్ష్యం ?

మనల్ని చంపడమే వీళ్ళ లక్ష్యం ?   ఈ వీడియో చూసాక మీరు ఖచ్చితంగా హోటళ్ళలోకి వెళ్లి తినడం మానేయండి లేదంటే ఏ శత్రువు లేకుండానే పోతారు .   [video width="576" height="1024" mp4="https://aksharalipi.com/wp-content/uploads/2022/03/video_2022-03-01_12-26-03-1.mp4"][/video]