గుణం

గుణం మన మాట మీదే మన జీవితాలు ఆధారపడి ఉంటాయి కాబట్టి సరిగ్గా మాట్లాడడాన్ని నేర్చుకోవడం కోసం ఎంత శ్రమించినా తప్పులేదు సరిగ్గా మాట్లాడడాన్ని నేర్చుకోవడమే వ్యక్తిత్వ నిర్మాణంలో ముఖ్యమైన అంశం ధనం ఉన్నవారితో కాదు గుణం ఉన్నవారితో స్నేహం చేయి...

గుణం

గుణం ధనం కన్నా గుణం గొప్పది అంటారు పెద్దలు సత్వ రజో తమో గుణాలకు గణాలు లేవు ఎవ్వరికి స్వభావమే స్వధర్మం అని చెప్పేదే గుణం పుట్టుకతో వచ్చే వి కొన్ని సహజ గుణాలు ప్రేమను పంచుతూ పెంచేదిప్రేమ గుణం తనకున్న...

గుణం

గుణం మంచి బట్టలతో మంచి మేకప్ తో మనిషి రూపం మారవచ్చు కానీ మనిషి గుణం మారుతుందనే నమ్మకం లేదు బట్టలు మాసినా, అందం గా లేకపోయినా ఆ మనిషికి మంచి గుణం ఉండవచ్చు....   - భవ్య చారు