సందడి

సందడి వేకువజామున కోవెలగంటను నేనై నీ గుండెగూటిలో సందడి చేయాలని ఆశ తొలిపొద్దు వేళ నులివెచ్చని రవికిరణం నేనై నీ చెక్కిలిపై శృతి చేయాలని ఆశ నిండు పున్నమి వేళ పండువెన్నెల నేనై ప్రణయరాగాలు పలికించాలని ఆశ ఆశ తీరేనా అవధులు...

కవిత

కవిత నిను ఈ క్షణం చూడాలనిపిస్తుంది, మరీ ఎలా,? అనంత తీరంలో చకోరపక్షిలా ఒక్కడినే ఎన్నాళ్ళు ఎదురుచూడను? ఇప్పటికే నామనస్సు చక్కలుమ్రుక్కలై చెల్లాచెదరై పోయింది అద్దం పగుల్లవలే, భవిష్యత్ అందాకారమై, నీవు కనిపిస్తావనే చిన్న ఆశ , అడుగంటిన నా ఆశలకు...

నా ప్రేమకథ

నా ప్రేమకథ [caption id="attachment_100001310" align="aligncenter" width="359"] నా ప్రేమకథ[/caption] ♥️♥️️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥ అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే ఏ వైపు చూసినా నువ్వే మనసంతా నువ్వే నా మనసులో ఉంది నువ్వే నీతో పరిచయం స్నేహమై ఆప్యాయత అనుబంధమై' నా అనురాగం...