నా ప్రేమకథ

నా ప్రేమకథ [caption id="attachment_100001310" align="aligncenter" width="359"] నా ప్రేమకథ[/caption] ♥️♥️️♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥ అటు నువ్వే ఇటు నువ్వే ఏ వైపు చూసినా నువ్వే మనసంతా నువ్వే నా మనసులో ఉంది నువ్వే నీతో పరిచయం స్నేహమై ఆప్యాయత అనుబంధమై' నా అనురాగం...