ప్లాసిబో

ప్లాసిబో ప్రకృతికి దూరంగా జరుగుతూ కృత్రిమమైన జీవనశైలికి అలవాటుపడిన మానవుడు రకరకాల రోగాల బారిన పడుతూ చిన్న చిన్న ఆరోగ్య సమస్యలకు కూడా విషపూరితమైన రసాయనాలతో కూడినటువంటి ఔషధాలను ఉపయోగిస్తూ వందేళ్ళ జీవితాన్ని క్రమక్రమంగా కుంచింపచేసుకుంటున్నాడు. పంచభూతాల సమాహారమైన ఈ దేహంలో...

పేరు పెట్టకు మేలు!!

పేరు పెట్టకు మేలు!! కడవకెట్లు ఎరుక ఎండిన నీ గొంతుక మంట.......? అగ్నికెట్లు ఎరుక గింజని మెతుకుగ చేయ........? ఫలమునిచ్చు చెట్టు ప్రతిఫలం ఎరుగునా............? పారు నదికేం బట్టె పోవు నది............ నీ ఊరు గుండా.................! ఎండిన పైరు ముంచు నిన్ను...

జీవిత ప్రయాణంలో…

జీవిత ప్రయాణంలో... డబ్బుల వెంట పరుగులు తీసే వారు అలా డబ్బుల కొరకు పరుగులు తీసి తీసి అలిసి పోయి చివరికి వెనుతిరిగి చూసుకుంటే మిగిలేది వయసు పైబడ్డ శరీరం దూరమైన బంధాలు దూరమైన ప్రేమ అనురాగాలు. జీవితానికి డబ్బు అవసరమే...

ఇది యాపారం

ప్రపంచంలో తెలివితో దేన్నయినా సాధించొచ్చు అనేదానికి ఈ తెలివైన కొడుకు ప్లాన్ ఏ ఒక పెద్ద ఉదాహరణ : ఆ కొడుకు తండ్రుల మధ్య సంభాషణ ఇలా జరుగుతుంది "   కొడుకు :- నాన్న, నేను నాకు నచ్చిన అమ్మాయిని...

నిజంగా నిజం

నిజంగా నిజం   అద్దం లో నా జడ పొడవుగా కనిపిస్తుంది కానీ నిజంగా చూసుకుంటే పిలక లాగా ఉంటుంది అలాగే కంటికి కనిపించేవి, వినిపించేవి , అన్ని నిజాలు కాదు అవెప్పుడూ అద్దం లాగే అబద్ధాలు చెప్తూ ఉంటాయి, అందుకే...