పంచాంగం 17.03.2022

పంచాంగం 17.03.2022   *_శ్రీ ప్లవ నామ సంవత్సరం_* *ఉత్తరాయణం - శిశిరఋతువు* *ఫాల్గుణ మాసం - శుక్ల పక్షం* తిధి : *చతుర్దశి* మ1.11వరకు తదుపరి పౌర్ణమి వారం : *గురువారం* (బృహస్పతివాసరే) నక్షత్రం: *పుబ్బ* రా12.40 వరకు తదుపరి...