హృదయం

హృదయం   కవి హృదయం సినారెది.. కవులకది నిలయం సినారె .. హృదయం.. తెలంగాణ బిడ్డ.. సిరిసిల్ల గడ్డ.. మనసు చెప్పిన మాట.. వెంటనే పుస్తకాన.. చేర్చునట.. పెన్ను పేపరు చేతబట్టి.. వాకింగుల కేగునట.. చెట్టు చేమను చూసి.. పుట్టునట అతని...

తొలి కెరటం

తొలి కెరటం   సంద్రానికి సూర్య చంద్రులకీ అవినాభావ సంబంధముందేమో ఇద్దరినీ చూసి ఉప్పొంగే సాగరుడు జీవితంలోని వగరును వదిలేయమంటాడు ఎగసిపడు..మిడిసిపడకు.. మంద్రంగా ఉండు..మందకొడిగా ఉండకు.. పడిపోయినా ఫర్వాలేదు..లేచి నిలబడటం నేర్చుకో అలల సందేశాన్ని అలా తీరం చేరుస్తుంటాడు తీరేమయినా మారుతుందేమోనని...

అలజడుల స్మృతి గీతాలు

అలజడుల స్మృతి గీతాలు గజల్ గాయనిగా జ్యోతిర్మయి మళ్ల మనకు సుపరిచితులు. కవితాత్మక కథనంతో బాల్య స్మృతులుగా కొద్ది కాలం కితం ఆవిష్కరించిన వారు ఇటీవలే కథల పుస్తకాన్ని వెలువరించారు. మొత్తం పదిహేను కథలుంటే వాటిలో ఎనిమిది కథలు రోజుకూలీల జీవితాల...

రారండోయ్! సూర్యుని చూద్దాం!

రారండోయ్! సూర్యుని చూద్దాం! వారం క్రితం సూర్యున్ని మబ్బులు కిడ్నాప్చేశాయా, లేక సూర్యుడే చలికి మబ్బుల దుప్పటి కప్పుకొన్నాడా! అని మనం ఘోషతో తికమకలో కొట్టు మిట్టాడు తుంటే మన గోస తీర్చ మబ్బుల దుప్పటి లోంచితొంగి చూస్తున్నాడు మన సూర్యకిరణ్....

గతం

గతం మనం చెప్పుకుంటే ఊరట పొందుతాం కాని అనుభవించింది మాత్రం మనమే... గతం ఎప్పటికి మరుపురాని మరచిపోని సంఘటనలు గాథ. గతం గతాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి కానీ మాటి మాటికి గుర్తు తెచ్చుకోకూడదు.. గతం గతం తాలూకూ జ్ఞాపకాలు మధురమైనవి కొన్ని అయితే,...