తల్లి ప్రేమ, తపన…

తల్లి ప్రేమ, తపన   తల్లి ప్రేమ గురించి అందరికీ తెలుసు... కానీ తల్లి భాదల గురించి, మరో తల్లికే తెలుస్తుంది.. అమ్మతో తొలి అనుభవాలను, తనకు పుట్టిన పిల్లని చూసి తన అమ్మతన్నాని, స్రవంతి మాటల్లో... నా తొలి చూపు...

చెవిటి మాలోకం

చెవిటి మాలోకం నా పేరు అప్పలరాజు...నాకు సుబ్బు అనే స్నేహితుడు ఉన్నాడు....రోజు అమ్మాయిని సెట్ చెయ్ రా అంటే...మళ్ళీ నన్నే తిరిగి ... అరేయ్ నీకు ఒక అమ్మాయి కూడా పడట్లేదు ఏంటి రా అని అంటున్నాడు....ఇంకేమైనా గట్టిగా అడిగితే .....

కాలం ఆగిపోతే.. !

కాలం ఆగిపోతే.. ! ఎగిరే ఓ సీతాకోకచిలుకని బంధించినట్టు... ప్రకృతిని చూడగలిగే ఈ కనురెప్పలు మూసుకుపోయినట్టు... వర్షం చినుకులు.. కన్నీటి ధారలు ఆగిపోయినట్టు... విద్యతో ముందుకు వెళుతున్న ప్రపంచాన్ని అంధకారంలోకి పడేసినట్టు... పుడమిపై అడుగు పెట్టె ప్రతి జీవి కూడా స్వసా...

ప్రేమ

ప్రేమ ఎదురు చూసాను నీ ప్రేమ కోసం నేను ప్రేమించినటే నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తావని కానీ అర్ధం కాలేదు నా మనసుకి నువ్వు నన్ను ప్రేమించడం లేదు అని ఇంకా ఎంత ఎదురు చూసిన నువ్వు నా కోసం రావని -...

ప్రేమ

ప్రేమ ప్రేమ ఎప్పుడూ ఎలా ఎవరికీ పుడుతుందో తెలియకపోవచ్చు కానీ ప్రేమలో ఉన్నప్పుడు అన్నీ అందంగానే కనిపిస్తాయి. తప్పులన్నీ ఒప్పులుగా, ఒప్పులన్నీ సరదాగా సాగుతాయి. కొన్నాళ్ళు గడిచాక అసలు రూపాలు బయట పడతాయి. తప్పులు ఎంచుతూ ఒప్పులని కూడా తప్పుగా చూపిస్తూ...

ప్రేమ

ప్రేమ నీళ్ళ బావి కాడ నాకోసం ఉండావు బస్టాండు కాడ నాకోసం ఉండావు ఆరోజు గుడికాడ ప్రసాదం కూడా ఇచ్చినావు మొన్న కొట్లాటలో నా సెయ్యి పట్టుకున్నావు పిల్లలతో ఆడుకుంటుంటే నన్ను సూసి నవ్వినావు గడ్డివాము కాడ గడ్డిమోపు ఎత్తనీకి పిల్చినావు...

ప్రేమ

ప్రేమ నా హృదయంతరాలలో నీ పేరు చెక్కుకున్న నేను నీ మదిలో చోటు కోసం వేచి ఉన్న ప్రతి క్షణం నీ తలపుల లో బ్రతికే నేను నీకు ఎదురవ్వాలని పరితపిస్తున్నా నా కళ్లలో నిన్ను నింపుకున్న నేను నీ నవ్వు...

ప్రేమ

ప్రేమ నా హృదయంతరాలలో నీ పేరు చెక్కుకున్న నేను నీ మదిలో చోటు కోసం వేచి ఉన్న ప్రతి క్షణం నీ తలపుల లో బ్రతికే నేను నీకు ఎదురవ్వాలని పరితపిస్తున్నా నా కళ్లలో నిన్ను నింపుకున్న నేను నీ నవ్వు...