విజయ దశమి

విజయాన్ని అందించే విజయదశమి కోసం మీ అక్షరలిపి కథలకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది. మీ జీవితం లో మీరు అందుకున్న విజయాలు, వాటి కోసం మీరు కోల్పోయిన విలువైన వ్యక్తుల గురించి కాని, లేదా మీరు పడిన కష్టాల గురించి కాని రాసి...

బతుకమ్మ సంబరాలు

బతుకమ్మ గొప్పతనాన్ని, పండగ విశిష్టతను తెలుపుతూ కథలు, కవితలకు ఆహ్వానం పలుకుతుంది మీ అక్షరలిపి. కవితలు, కథలు మాకు పంపాల్సిన ఆఖరు తేది 12-10-2021. పంపిన ప్రతి రచనకు ప్రశంసా పత్రాలు అందజేయబడతాయి. ఒక్కరు ఎన్ని రచనలు అయినా పంపవచ్చు, అలాగే...