తనువు

తనువు తనువుకు చాలని తన్మయత్వం గుప్పెడంత గుండెకు ఆకారం స్పందనలన్నీ తనువే చేయాలి పులకించినా జలదరించినా మనసు భాషల ఊసులు తనువు తరచి చెబుతుంది శ్వాస ధ్యాసల రూపమే విడదీయని బంధమే తనువు పెనవేసిన తనువు మనువుల సమ్మిలతమే ప్రతిసృష్టికి మూలమే...

తనువు

తనువు తనువు తనువు ఏకమై పూల పోదరింటిలో కాపురముంటూ నీ ప్రేమలో మమేకమై పోతూ మనింటికి యజమానినవుతూ ఇద్దరం ఒక్కటిగా మారుతూ ఒకరినొకరం అర్దం చేసుకుంటూ ప్రేమ లో మునిగితేలుతూ బాధ్యతలను పంచుకుంటూ ఓదార్పునై నీ ఇంటి ఇల్లాలునై నీ కంటి...

తనువు

తనువు   ఒకర్ని ఇష్టపడితే జీవితాంతం వారి తోనే కలిసి నడవాలి. మంచి ఎప్పుడూ గెలుస్తూనే ఉంటుంది నీ అంతరాత్మను అడుగు నువ్వు తప్పు చేయలేదు అని అదెప్పుడు అబద్దం చెప్పదు, తనువులు కలిసే చోట మనసు కూడా కలవాలి లేదంటే...