తనయుడు

తనయుడు

తనయుడు

దశరథ మహా రాజు తనయుడు
అన్నదమ్ములలో అగ్రజుడు.
శివధనస్సు కొల్లగొట్టిన వీరుడు
సీతమ్మ మనసు దోచిన చోరుడు
లోక కల్యాణం కోసం అవతరించిన దేవుడు.
ఆయనే మన శ్రీ రాముడు

 

భరద్వాజ్

గజల్ Previous post గజల్
నాలోని విరక్తి Next post నాలోని విరక్తి

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close