తేనెలొలుకు తెలుగు

తేనెలొలుకు తెలుగు

తెలుగంటే అవకాయ
తెలుగంటే అమ్మ ప్రేమ
తెలుగంటే నాన్న బాధ్యత
తెలుగంటే సోదరుల ఆప్యాయత
తెలుగంటే అనురాగం
తెలుగంటే ఆత్మీయత
తెలుగంటే ప్రేమలో కం
తెలుగంటే తోబుట్టువు
తెలుగంటే అందమయిన లోకం
తెలుగంటే తీయని కోయిల పలుకు
తెలుగంటే పంచదార పాకం
తెలుగంటే జానపదం
తెలుగంటే వేమన పద్యం
తెలుగంటే భారతం
తెలుగంటే తేజం
తెలుగంటే కమ్మని పాట
తెలుగంటే సప్త వర్ణాలు
తెలుగంటే సప్తపదులు
తెలుగంటే శంఖరాభరణం
తెలుగంటే స్వర్ణ కమలం
తెలుగంటే రామాయణం
తెలుగంటే వేద వేదాంగాలు
తెలుగంటే అష్టపదులు
తెలుగంటే అష్ట దిక్పాలకులు
తెలుగంటే అష్ట కవులు
తెలుగంటే కమ్మని కావ్యాలు
తెలుగంటే దేశదేశాలు
తెలుగంటే ప్రగతి
తెలుగంటే వెన్నెలలో గోదారి
తెలుగంటే వెన్నెల రాత్రి
తెలుగంటే మానసికోల్లాసం 
తెలుగంటే సంప్రదాయం
తెలుగంటే శాస్త్రీయత
తెలుగంటే భారతం
తెలుగంటే బంగారం
తెలుగంటే జాతర
తెలుగంటే గౌరవం
తెలుగంటే ప్రకృతి
తెలుగంటే దారి చూపే వెలుగు
తెలుగంటే పంచ కట్టు
తెలుగంటే మర్యాద
తెలుగంటే పచ్చని అడవులు
తెలుగంటే పచ్చని పైరు
తెలుగు అంటే నాకిష్టం

తెలుగు భాషను కాపాడుకుందాం తెలుగువారిని గౌరవించుదాం

– భవ్య చారు

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress