తిరుగుబాటు

తిరుగుబాటు

అప్పుడప్పుడైనా చిరునవ్వు విసిరావా?
అడపాదడపా ఆప్యాయత చూపించావా?
నిద్రాహారాలు మాని
నీ సేవలు చేస్తున్నా
నెనరుగానైనా పలకరించావా?
ప్రతి నిమిషం నీ మాటల
తూటాల దాటికి
చెల్లాచెదురైన
నా హృదయ శకలాలను
ఏరుకుంటూ కకావికలమైన
మనసుతో నరకతుల్యమైన
వేదనను చవి చూశాను!
దినదినదండం లాంటి
జీవితంలో దివారాత్రాలు
నీ సాంగత్యం కోసం
సహనంగా వేచి చూశాను!
మనోభావాలు గల్లంతయిన
మౌనంగా సహించాను!
కన్నీరే తప్ప కనికరం
లేదని తేటతెల్లమైంది!
ఇక నిలువలేను
నీ నిర్లక్ష్యపు వాకిట
నే ఎగురవేస్తా
తిరుగుబాటు బావుటా!

 

మామిడాల శైలజ

 

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *