వాస్తవాలు తెలుసుకో

వాస్తవాలు తెలుసుకో

చెప్పుడు మాటలు విన్నవారికే కాదు కొన్ని సార్లు చెప్పేవారు కూడా ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటారు. ఇద్దరు ప్రాణ స్నేహితుల మధ్య గొడవలు సృష్టించాలని వాళ్ళకు ఏవో కల్ల బొల్లి మాటలు చెప్పి ఆ ప్రయత్నం ఫలించక వారిరువురితో తిట్లు తిన్నవారు కూడా ఉన్నారు.

ఒకోసారి చెప్పుడు మాటలు చెప్పేవారి వల్ల ఇతరుల ప్రాణాలకు కూడా ప్రమాదం వాటిల్లే అవకాశం ఉంది. ఆ మాటలు విన్నవారి ప్రతిక్రియ తీవ్రంగా ఉంటే హింస జరిగే అవకాశం ఉంది. చెప్పే వాడికి వినేవాడు లోకువ అనే నానుడి మన సమాజంలోనే ప్రచారంలో ఉంది. చెప్పుడు మాటలు వినటం మానివేసే ప్రయత్నం చేయాలి.

ఈరోజు వేరే వారి గురించి మనకు చెప్పే వ్యక్తులే మనం లేనప్పుడు మన గురించి కూడా అలాగే చెడుగా చెప్పరని నమ్మకం ఏమిటి. చెప్పుడు మాటలను నమ్మి గుడ్డెద్దు చేలో పడ్డట్టు ప్రవర్తిస్తే ఇబ్బంది పడేది వినేవారే.

– వెంకట భానుప్రసాద్ చలసాని

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *