వసంత కాలం

వసంత కాలం

వసంత కాలంలో మామిడి కాత
వేప చెట్లలో పూసే చిరు వేప పూత
వసంత రుతువులన్నీ
దొసిట్లో నింపుకొచ్చే ఉగాది ఘనత..
మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకు
శ్రీ శుభకృత్ నామ సంవత్సరం
ఉగాది శుభాకాంక్షలు

– శ్రావణ్

Related Posts