వీడియో

వీడియో

ఒక రోజు ఆఫీస్ లో వర్క్ ఉండడం వల్ల కల్పన ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తుంది. అప్పటికే కల్పన చాలా అలసటతో ఇంటి వచ్చి తలుపు తీయగానే  చీకటిగా ఉండడం వల్ల లైట్ వేయడానికి మెల్లిగా  వెళుతుండగా ఒక భయంకరమైన ఆకారం కనిపించింది. తెల్లటి చీర నా చీర గాలికి ఎగురుతుండగా మొహం తెల్లగా ఉంది. నోట్లో చేప ముక్క ఉంది. నోటి చివర రక్తం ఉంది.

సోఫా మీద కూర్చొని భయంకరమైన ఆకారం చూసి భయపడ్డది కల్పన. భయంతో కేకలు పెడితే బయటకు వెళ్ళిపోయింది. కాసేపయ్యాక మెల్లగా లోపలికి వచ్చి చూడగా అందరూ వీడియో బాగొచ్చిందని మాట్లాడుకుంటున్నారు. “ఏంటి దెయ్యం కాదు ఇది?” అని అమాయకంగా అడిగింది కల్పన. “కాదు… వీడియో కోసమని సారికను రక్త పిశాచి దెయ్యంగా తయారుచేసి వీడియో తీస్తుండగా నువ్వు వచ్చి అది నిజమేనా చెయ్యమనుకొని భయపడి కేకలు వేసి బయటకు వెళ్ళిపోయావు” అని చెప్పింది దివ్య.

“అవునా… ఈ విషయం నాకు ముందే చెప్పొచ్చు కదా” అని కోపంగా అడిగింది కల్పన. కల్పన భయపడటం చూసి అను , కీర్తిలు మాత్రం పగలబడి నవ్వుతున్నారు. కల్పనా ప్లేస్ లో ఎవరైనా సరే నన్ను చూసి నిజంగానే దీన్ని అనుకుంటారు అది చెప్పింది సారిక. సరే వీడియో మాత్రం చాలా బాగా వచ్చింది సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం పెట్టారు. తనకి ఎన్నో లైక్స్ కామెంట్స్ వచ్చాయి.

ముఖ్యంగా కల్పనా భయపడటం చూసి పగలబడి నవ్వుకున్నారు. నువ్వు వీడియో తీయడం ఏంటో కానీ నేను నిన్ను చూసి దెయ్యమని భయపడడం కొత్తగా ఉంది అమాయకంగా చెప్పింది కల్పన. ఇంకెప్పుడు ఇలా జరగదు లే. ఒకవేళ వీడియో తీయాలి అనుకుంటే , నీకు ముందుగానే చెప్తానులే అని చెప్పింది సారిక. అలాగే లే అని నీరసంగా చెప్పి వెళ్లి పడుకుంది కల్పన.

– మాధవి కాళ్ల

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *