విజయ సోపానం

 

 విజయ సోపానం

 

జీవితంలో ముఖ్యమైనది, అత్యంత అరుదైనది
మాటలలో చెప్పలేనిది, చేతలలో మాత్రమే నిరూపించేది
జయాపజయాల నడుమ కానరాని సన్నని గీతే ఇది

నమ్మకం లేని ఏ పయనమూ గమ్యం చేరదు
నమ్మకం లేని జీవితం తిమిరసమం

నమ్మకం ఉంటే మౌనం కూడా మాటై మదిని కదిలిస్తుంది,
మనసు భావాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది

జీవన యానంలో సంతోషానికి కారణం
ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోడానికి మది
పడే తపనకు సాక్షీభూతం

నమ్మకం ఎడారిలో కూడా వర్షాన్ని కురిపిస్తుంది
చీకటిలో వెలుగులను ప్రసరింపచేస్తుంది

నమ్మకంలేని జీవితం ద్యుతి కోల్పోయిన ఖరం
వెన్నెలనివ్వలేని జాబిలీ చందం…

నమ్మకంతో పయనించు, తలవంచని సింహమల్లె జీవించు
జీవితపు మకరందపు సుగంధ సుపరిమళాలను ఆస్వాదించు మిత్రమా…

 

– గంగాధర్ కొల్లేపర

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2023 Aksharalipi - Theme by WPEnjoy · Powered by WordPress