విలువ

ఆడదాని ప్రేమను గెలవాలి అన్నా
ఆడదాని మనసులో చోటు దక్కాలి అన్నా
ఆడదాని ప్రేమని తట్టుకోవాలి అన్నా
ఒక రేంజ్, ఒక విలువ, ఒక వాల్యూ
ఉండాలి .. అది లేని వాడు ఆడదాని
ప్రేమను గెలవలేడు….

 

– మాళవిక

 

Related Posts