విన్నపం

విన్నపం

విన్నపం

 

తన రూపం అపురూపం
తన పాదాలు సుతారం
తన పలుకులు ముత్యాల హారం
తను నిద్రిస్తే సుకుమారం
తనని సున్నితంగా మేల్కొల్పమనీ
నేను ప్రకృతికి చేసిన విన్నపం
గంధపు గాలులతో
తనని ముంచుతుందో
పూల జల్లులలో
తనని తడుపుతుందో
అని వేచి చూస్తున్నా.
కురిసే వెన్నెల వర్షం కోసం..

 

-కోటేశ్వరరావుఉప్పాల

తిరుమల గీతావళి Previous post తిరుమల గీతావళి
తెలుగుభాషను కాపాడుకుందాం తెలుగువారిని గౌరవిద్దాం Next post తెలుగుభాషను కాపాడుకుందాం తెలుగువారిని గౌరవిద్దాం

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close